back to
home

English

中文

tgs lab: Body Space

The BwO is the virtual field of the body, the domain of the basic particles and forces (“singularities,” “affects,” “intensities,” “ideas,” “perceptions,” etc.) from which an actual organism composed. To become a BwO is to destratify the body, to reconnect it with the intensive, impersonal, trans-human matter that composes and surrounds it, to open it up to new connections and assemblages, to explore the innumerable things it can do beyond the restricted set of habitual actions that characterise the organised body. Thus the aim of Nanjing BwO workshop is to explore the potential of BwO, as a way reconnecting body with its complex environment with specific affects and programs, from with a ‘new body’ is generated from its defined programs and movements.

Host: LCD, Nanjing University of the Arts
Design Supervision:  Xu Feng, Yu Lei, Xu Jiong, Wang Kezhen
Assistant: Liu Yang, Yang Shilun, Mao Weiwei
Student: Sun Rui, Li Zhiwei, Liu Chang, Dai Renjie, Li Fanchao, Peng Xueqing, Xu Zecheng, Guo Kai, Kong Lili, Shi Xiaoyuan, Xia Yutao, Wang Haochen, Shen Ning, Zhang Xuhua, Zhang Yujin, Yang Lulu, Lin Tao, Kong Dekui, Yao Ming, Liu Jiao, Wu Xueyuan, Gu Xiaohui, Liu Huiqun, Li Shanshan, Li QIngqing, Xu Fufeng, Yang Yujing, Wu Shanli, Xie Shuang, Zhang Zhijian, Hu JIabin, Lv Zhumei, Yang Yufei
3D Printing Support: Nanjing 3D printing Research Institute, Nanjing Honggu Tech. Co.,